Voor het kunnen drijven van een onderneming is vermogen onontbeerlijk. Ondernemingen kunnen met eigen en met vreemd vermogen worden gefinancierd. Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn alle mogelijke financiële constructies denkbaar. Aan ondernemingen worden vaak ingewikkelde juridische constructies en producten voorgelegd, waarbij de verstrekkers van vermogen, veelal banken, (privé) zekerheden verlangen. Factum Advocaten helpt ondernemingen daarbij. Factum Advocaten heeft ervaring met onder meer:

  • bedrijfsfinanciering;
  • kredietovereenkomsten (renteswaps, kredietvoorwaarden, opzegging kredietovereenkomsten);
  • bancaire zorgplicht;
  • zekerheidsrechten (pand- en hypotheekrechten);
  • borgstelling;
  • leasing.

Factum Advocaten begeleidt en adviseert de ondernemer bij het aantrekken van vreemd vermogen en het inzichtelijk maken van de risico’s.